x

  Welkom op het Vituscollege!

  Het Vituscollege is een school voor gymnasium, atheneum en havo.

  Ruimte voor groei

  Op het Vitus heeft iedere leerling letterlijk en figuurlijk de ruimte. Letterlijk, omdat de school op een flink terrein staat, met een apart bètagebouw waarin alles aanwezig is om zelf proeven te doen, gymzalen en grote sportvelden, een cultuurgebouw en een aula met podium. Maar de leerling heeft ook figuurlijk de ruimte, omdat hij of zij op het Vitus alle gelegenheid krijgt zichzelf te ontwikkelen in een veilige, maar ambitieuze leeromgeving. Het ontwikkelen van je talenten heeft niet alleen te maken met wat je aan kennis opdoet, maar ook dat je opgroeit tot een sociaal en maatschappijbewust persoon. We leren je je eigen mening te vormen en onder woorden te brengen en de meningen van anderen te respecteren. Op het Vitus kan iedereen zichzelf zijn.

  Veilig en vertrouwd

  Op het Vitus vinden we het belangrijk dat iedereen erbij hoort en dat elke leerling in een veilige omgeving kan leren. Dat kan alleen als iedereen -leerlingen en docenten- respectvol met elkaar omgaat. We besteden daaraan veel aandacht en hebben duidelijke regels. In de eerste klas volgen alle leerlingen een anti-pestproject. Met succes: het Vitus is een school met een supergoede sfeer.

  Leren kun je leren

  Op het Vituscollege gaan we er niet vanuit dat het leren vanzelf gaat. Veel leerlingen moeten leren leren en daar helpen we ze bij. Er is veel aandacht voor studievaardigheden en vindt een leerling een vak lastig, dan is er extra hulp. De docenten begeleiden de leerlingen door middel van de methode ‘Didactisch Coachen’. Daarmee krijgt de leerling meer regie over het eigen leren.

  Volop extra's: junior- en werkcolleges: interessante lessen in baanbrekende onderwerpen, buitenlandse reizen, theaterproducties, Top Talent traject, ICT Smart: vanaf de eerste klas werken de leerlingen met een laptop, Wetenschapsoriëntatie (WON), sport, kunst & cultuur.

  “Wij zijn enorm trots op het label GOED dat wij sinds mei 2019 hebben gekregen voor de havo van de onderwijsinspectie.Uit het rapport: "Wij waarderen de veiligheid als GOED. Door een sterke inzet op preventieve maatregelen weet de school haar eigen aspecten van kwaliteit te realiseren. Het pedagogisch leerklimaat waarderen we als GOED. De eigen aspecten van kwaliteit die de school heeft zijn dat leerlingen een duidelijke structuur wordt geboden in de school en dat de regels gehandhaafd worden op een positieve manier. Leerlingen ervaren daadwerkelijk dat zij positief benaderd worden. Zij geven aan dat de school inzet op een klimaat waarbij leerlingen elkaar aanspreken op gedrag."