x

  aanmelding

  Aanmeldingsprocedure 1e leerjaar

  1. Aanmelden voor leerjaar 1 op het Sint-Vituscollege is mogelijk vanaf maandag 4 maart 9.00 uur t/m vrijdag 8 maart 2019 12.00 uur. De volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren is niet relevant voor de plaatsingskans van uw kind.
  2. Aanmelding dient te gebeuren door de ouders/verzorgers. Zij leveren het volledig ingevulde aanmeldingsformulier 2019-2020 in bij de leerlingenadministratie van onze school, of sturen het tijdig per post. Het aanmeldingsformulier vindt u onderaan deze pagina als pdf en is verkrijgbaar tijdens onze informatieavond en de Open Dag.
  3. Tegelijk met het aanmeldingsformulier wordt door de ouders/verzorgers het originele adviesformulier ingeleverd dat door (de directeur van) de basisschool is ondertekend. Bij het aanmeldingsformulier voegt u tevens rapportages mee inzake dyslexie of andere diagnoses die van invloed kunnen zijn op de leerprestaties van uw kind. Deze informatie is nodig indien uw kind begeleiding nodig heeft.
  4. Per leerling wordt slechts één adviesformulier door de basisschool verstrekt. Er kan hiermee bij één VO school in het Gooi worden aangemeld. De VO scholen in het Gooi hebben de onderlinge afspraak dit verzoek aan alle ouders te doen en leggen na de sluiting van de aanmelding de aanmeldingen naast elkaar om te controleren op dubbele aanmeldingen.
  5. Uiterlijk 12 maart vanaf 11.00 uur laten wij aan de ouders van de aangemelde leerlingen per e-mail weten of zij toegelaten zijn in de afdeling waarvoor de leerling is aangemeld.
  6. Na deze datum vragen wij basisscholen overige informatie (digitaal) over de aangemelde leerlingen naar ons toe te sturen. Het betreft informatie over de schoolloopbaan van uw kind, zoals LVS gegevens. Wij vragen u in een later stadium om ons de uitslag van de eindtoets groep 8 toe te sturen.
  7. Heeft u een bijzondere vraag over de toelating of woont u in het buitenland, neem dan ruim vóór 1 maart contact op met de afdelingsleider havo/vwo brugklassen, Mw. R.E.M. Stolp, r.stolp@vituscollege.nl of de afdelingsleider vwo, mw. M.I. Dingenouts, m.dingenouts@vituscollege.nl.
  8. Voor een vraag over speciale begeleidingsmogelijkheden kunt u ook direct contact opnemen met onze zorgcoördinator, Mw. R.E.M. Stolp, via r.stolp@vituscollege.nl

  Op het uitgedeelde aanmeldformulier was een blokje weggevallen: Daar waar uw kind kan aangeven bij welke twee kinderen hij/zij graag geplaatst wil worden bij toelating. Dit kunt u met de hand op het formulier toevoegen óf het aanmeldformulier opnieuw downloaden.