Vituscollege  Tot ons groot verdriet moeten wij melden, dat bij de vliegramp in de Oekraïne een leerling
  van het Sint-Vituscollege is omgekomen.

  Sophie van der Meer, afgelopen schooljaar leerling van A1A, was samen met haar moeder
  en haar twee zusjes passagier van het neergestorte vliegtuig.
  Wij leven mee met de vader van Sophie en met overige nabestaanden.
  Ook wensen wij veel sterkte aan de klasgenoten van Sophie en vriendinnen en vrienden.

  De gemeente Naarden heeft, mede namens de Minister Calsschool, het Sint-Vituscollege
  en de Gooische Hockeyclub, een condoleanceregister geopend voor Sophie, Fleur en Bente
  en hun moeder.
  Het condoleanceregister kan getekend worden in het Stadhuis, Marktstraat 22.
  Op zaterdag en zondag ligt het condoleanceregister in het Stadhuis, van 10.00 - 16.30 uur.
  Vanaf maandag 21 juli ligt het condoleanceregister op werkdagen in het Stadskantoor,
  Raadhuisstraat 2 te Naarden openingstijden 8.30 -17.00 uur.
  Digitaal kunt u een condoleance voor de slachtoffers van de vliegtuigramp tekenen op de
  websites: www.condoleanceregister.nl en www.condoleance.nl

    Jan Heinen, rector Sint-Vituscollege